2 years ago

Restrukturyzacja kredytów jest coraz to w większym stopniu atrakcyjna w Polsce


Funkcjonuję w dziedzinie finansowo- pożyczkowej od dobrych kilkunastu lat. Z biegiem lat zacząłem zauważać jak dużym problemem w naszym rodzimym społeczeństwie jest kwestia zadłużenia. Więc też z czystym sumieniem mogę rzec, iż najatrakcyjniejszym rozwiązaniem na taką sytuację jest restrukturyzacja kredytów i to z wielu kardynalnych względów. O tych przyczynach wspominam niżej.

Restrukturyzacja w swym fundamentalnym znaczeniu oznacza zmianę organizacji. W aspekcie kredytów określa modyfikację sposobu ich spłaty lub co nierzadko wiąże się z tym zabiegiem ich konsolidacja. Historia pojedynczego użytkownika, który do mnie trafia jest z grubsza zbliżona. Zaczyna się w każdym przypadku od 1-ego kredytu np. na spędzenie tropikalnych wczasów. Wszak człowiek całe życie mozolnie pracuje i niedużo ma z tego pożytku. Po wakacjach wypadało by zrealizować odnowienie domu. Ile bowiem można funkcjonować w domu umeblowanym w stylu "późny PRL". Na taki cel także jest możliwość zaciągnąć jak pokazuje reklama atrakcyjny kredyt.

W tym momencie obnaża się brak odpowiedzialności wielu klientów. Ponieważ bardzo duża grupa z nich nie zastanawia się nawet czy faktycznie w kolejnym miesiącu będzie miało zasoby pieniężne na spłacenie swoich zaciągniętych zadłużeń. Nieraz dochodzą do tego kłopoty życiowe np. utrata pracy i w takim przypadku sprawa zaczyna być poważna. Właściwie jest gdy taka osoba najdalej w takowym czasie zreflektuje się w swojej sytuacji i podejmie należyte kroki. Wówczas bowiem restrukturyzacja kredytów jest najbardziej efektywna.

Przede wszystkim wskazane jest rozpocząć rozmowy z bankami. Dzięki skutecznym negocjacjom jesteśmy w stanie otrzymać zawieszenie spłacanego kredytu i przeżyć "dotkliwy" czas. Jednocześnie jest szansa redukcji wysokości spłacanych rat a co za tym idzie będziemy mogli uporządkować nasz osobisty budżet.

2 years ago

Restrukturyzacja kredytów jako strategia na kredytowe troski


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana przeważającej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sprawa w takim przypadku jest relatywnie łatwa. Pragniemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy własny wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć gwarancję, że ten kredyt będziemy starannie zwracać sprawdza nasze przychody, ich wielkość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu chroni poprzez zrealizowanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest mieć należytą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Albowiem musimy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana przez stosowne dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.


2 years ago

Restrukturyzacja kredytów w kłopotliwych latach


Restrukturyzacja kredytów to przede wszystkim zmiana organizacji w ich spłacie i jest stosowana przede wszystkim w momencie gdy kredytobiorca z rozmaitych względów nie radzi sobie z prawidłową spłatą zaciągniętych zadłużeń. Nie ma w tym przypadku większego znaczenia czy są to kredyty czy też pożyczki. Sposób działania jest niesłychanie przybliżony.

W którym momencie restrukturyzacja kredytów jest wskazana?
Na tak zbudowane pytanie nie ma niezbitej odpowiedzi. Każdy przypadek jest indywidualny i domaga się trochę zmienionej taktyki postępowania. Właściwie jest gdy prowadzimy własny domowy budżet w postaci formalnej np. znakomitym rozwiązaniem jest uznany arkusz kalkulacyjny. Dzięki niemu mamy możliwość w jasny i przejrzysty sposób wskazać swe zarobki i co w naszym wypadku jest niesłychanie istotne nakłady powiązane ze spłatą naszych kredytów. Dobrze jest gdy każdego miesiąca zostaje nam jeszcze suma wolna do skorzystania tzw. poduszka finansowa.

Z kolei gdy widzimy, że poziom naszych kosztów niebezpiecznie przybliża się do sumy dochodów to jest to sygnał alarmowy informujący o tym, że restrukturyzacja kredytów jest jak w stopniu daleko idącym wskazana. Nie możemy zwlekać z rozpoczęciem decyzji bowiem zbytnia niefrasobliwość może być przyczyną dotkliwych trudności kredytowych. Musimy mieć świadomość, iż np. w momencie kiedy zaległości w spłatach naszych rat będą wynosić minimum 2-ie raty to kredytodawca będzie już posiadał podstawy prawne aby nasza umowa kredytowa została wypowiedziana. Nie możemy do tego dopuścić. Zawsze bowiem koszty powiązane z komornikiem mogą być wyższe niż teraźniejsze koszty jakie jesteśmy zobowiązani wydać w stosunku do instytucji finansowej.
2 years ago

Restrukturyzacja kredytów- kompilacja wiedzy dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów w minionym czasie cieszy się raz po raz większym zaciekawieniem naszych rodaków i nie ma w tym fakcie nic zdumiewającego. Jak bowiem wskazują ostatnie analizy przeprowadzone poprzez polski instytut badawczy więcej niż 2 miliony Polaków nie spłaca w terminie swoich zobowiązań. Oznacza to, że z każdego roku wzrasta liczba osób zadłużonych, które nie radzą sobie z obsługą swojego zadłużenia. Wielu znawców zaznacza to, iż jeżeli trend ten będzie się utrzymywać to może to przyczynić się do dużej ilości tragedii rodzinnych, jest to konsekwencja w skali mikro. Natomiast w skali makro wytwarza to nader negatywne skutki dla rodzimej ekonomii. Tzn. ludzie nazbyt zadłużone gdy nie posiadają możliwości regulowania swoich zadłużeń i pragnąc ustrzec się przed komornikiem uchodzą w "szarą strefę" i wypadają poniekąd z "obiegu" ekonomicznego".

Zadaniem doradców kredytowych jest to aby nie doprowadzać do tak ostatecznych sytuacji a w czasie gdy osoba ma problemy pieniężne zastosować adekwatne rozwiązania. Jednym z nich jest restrukturyzacja kredytów. Redukuje się ona przede wszystkim do tego aby w sytuacji w której to odbiorca nie ma zasobów finansowych na spłacanie kredytu np. uległ poważnemu wypadkowi i stracił pracę a w związku z tym źródło zarobku bank zgodził się na zawieszenie spłaty kredytu na pewien czas lub obniżył wysokość rat.

W niektórych wypadkach restrukturyzacja kredytów polega na ich konsolidacji. Np. jest pewna grupa osób, która to posada kilka albo nawet parenaście pożyczek krótkoterminowych tzw. chwilówek. Mają one to do siebie, że są relatywnie drogie w obsłudze a w końcu zdecydowanie wygodniejszym wyjściem jest jeden tani kredyt konsolidacyjny.

2 years ago

Restrukturyzacja kredytów okiem sprawdzonego eksperta pożyczkowego


Pracuję w branży finansowo- pożyczkowej od dobrych kliku lat. Z biegiem lat zacząłem widzieć jak dużym problemem w naszym polskim społeczeństwie jest sprawa długów. Stąd też z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że najatrakcyjniejszym rozwiązaniem na taką sytuację jest restrukturyzacja kredytów i to z kilku podstawowych względów. O tych powodach wskazuję niżej.

Restrukturyzacja w swoim głównym znaczeniu znaczy modyfikację organizacji. W aspekcie kredytów wyznacza zmianę sposobu ich spłacania lub co w wielu przypadkach wiąże się z tym zabiegiem ich integracja. Historia każdego użytkownika, który to do mnie przychodzi jest z grubsza podobna. Zaczyna się zawsze od jednego kredytu np. na spędzenie orientalnych wakacji. Gdyż człowiek całe życie mozolnie pracuje i niewiele ma z tego przyjemności. Po wakacjach trzeba by wyremontować mieszkanie. Ile bowiem możemy egzystować w mieszkaniu umeblowanym w stylu "późny PRL". Na taki cel również jest możliwość zaciągnąć jak określa kampania marketingowa wspaniały kredyt.

W tym czasie obnaża się niefrasobliwość dużej liczby użytkowników. Gdyż bardzo duża grupa z nich nie myśli nawet czy faktycznie w kolejnym miesiącu będzie posiadało środki pieniężne na spłatę swych zaciągniętych pożyczek. Nieraz dochodzą do tego zmartwienia życiowe np. strata pracy i wtedy sprawa zaczyna być skomplikowana. Właściwie jest kiedy taka osoba nie później niż w takim momencie zreflektuje się w swojej sytuacji i podejmie należyte kroki. W takim przypadku bowiem restrukturyzacja kredytów jest w największym stopniu skuteczna.

Przede wszystkim powinno się rozpocząć pertraktacje z bankami. Dzięki wprawnym pertraktacjom mamy możliwość uzyskać zawieszenie spłacanego kredytu i przetrzymać "przykry" okres. W dodatku jest szansa redukcji poziomu opłacanych rat a co za tym idzie będziemy mogli naprawić nasz domowy budżet.

2 years ago

Restrukturyzacja kredytów jako modus operandi na pożyczkowe kłopoty


Restrukturyzacja kredytów to przede wszystkim zmiana organizacji w ich spłacaniu i jest używana przede wszystkim w momencie kiedy kredytobiorca z rozlicznych aspektów nie radzi sobie z prawidłową spłatą zaciągniętych deklaracji. Nie ma w tym kazusie większego znaczenia czy są to kredyty czy też pożyczki. Sposób działania jest bardzo zbliżony.

W którym momencie restrukturyzacja kredytów jest wskazana?
Na tak zbudowane zapytanie nie ma niezbitej odpowiedzi. Każdy przypadek jest odrębny i wymaga odrobinę zmienionej taktyki funkcjonowania. Właściwie jest gdy mamy swój domowy budżet w postaci formalnej np. wspaniałym wyjściem jest popularny arkusz kalkulacyjny. Dzięki niemu posiadamy możliwość w zrozumiały i przejrzysty sposób ustalić swoje dochody i co w naszym przypadku jest niesłychanie ważne wydatki połączone ze spłatą naszych pożyczek. Właściwie jest gdy każdego miesiąca pozostaje nam jeszcze suma wolna do skorzystania tzw. poducha finansowa.

Natomiast gdy widzimy, że poziom naszych wydatków niebezpiecznie przybliża się do ilości dochodów to jest to sygnał alarmowy mówiący o tym, iż restrukturyzacja kredytów jest jak w stopniu daleko idącym wskazana. Nie możemy czekać z rozpoczęciem decyzji albowiem zbytnia niefrasobliwość może być przyczyną niebezpiecznych problemów kredytowych. Powinniśmy posiadać świadomość, że np. w chwili kiedy zaległości w spłatach naszych rat będą wynosić minimum 2-ie raty to kredytodawca będzie już posiadał podstawy prawne aby nasza umowa kredytowa została wypowiedziana. Nie możemy do tego dopuścić. W każdej sytuacji bowiem koszta powiązane z komornikiem mogą być wyższe niż obecne nakłady jakie jesteśmy zobowiązani ponieść w stosunku do instytucji finansowej.
2 years ago

Restrukturyzacja kredytów jako sposób na pożyczkowe kłopoty


Restrukturyzacja kredytów jest zagadnieniem, które w znacznej części przypadków niewiele mówi statystycznemu użytkownikowi. Nawet jeśli tego typu wyrażenie jest niektórym osobom znajome to mały procent użytkowników jest w stanie wyjaśnić o co tak naprawdę chodzi. Poniższy artykuł ma za zadanie zilustrować trochę temat i posiadam szczerą nadzieję, iż czytelnik weźmie z niego spostrzeżenia również dla własnej osoby.

W swojej pracy specjalizuje się aktywności finansowo- prawnej gdzie restrukturyzacja kredytów zajmuje kluczowe miejsce jako metoda na wyjście z tarapatów kredytowych. Jak pokazują minione badania statystyczne w naszym kraju przybywa osób, których dotyka temat nadmiernego długu. Zeszłoroczny raport poważnej agencji badawczej eksponuje, iż już przeszło dwa miliony naszych rodaków nie płaci na czas swoich zobowiązań. Nie możemy bagatelizować tego zjawiska albowiem wpływa ono w sposób w znacznym stopniu ujemny na całą krajową gospodarkę.

Restrukturyzacja kredytów ma za zadanie przeciwdziałać nieprzychylnym skutkom pozycji w której dana osoba nie radzi sobie ze spłatą swoich zadłużeń. Powody takiego typu stanu rzeczy są rozmaite i nie wolno nam potępiać jedynie dłużników, którzy w sposób nieodpowiedzialny i w pełni świadomy zaciągali zobowiązania, które już na samym początku były wątpliwe w spłacie. Drugą stroną medalu jest albowiem polityka przedsiębiorstw kredytowych, które świadczą produkty polegające na udzielaniu kredytów lub pożyczek. Bardzo często, suma którą konsument uzyskuje w obrębie pożyczki jest 3 razy mniejsza od tej, jaką zobowiązany jest zwrócić. Gdy osoba, która nie posiada zadowalającej świadomości finansowej podpisuje takową umowę to wielokrotnie kończy się to w przykry sposób gdyż niezwrócona pożyczka trafia do sądu i jest to prosta droga do egzekucji komorniczej.